» Aktuality » Inklúzia - personálna podpora škôl

Inklúzia - personálna podpora škôl

10.12.2018
Inklúzia - personálna podpora škôl
     Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV) združuje už vyše roka 50 materských a 130 základných škôl, ktoré sa podujali podporiť inkluzívne vzdelávanie a zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých. Za tento čas spoločného úsilia školy ocenili predovšetkým personálnu podporu v podobe pedagogických asistentov a odborných zamestnancov.
     Jedinečnosť projektu ŠOV spočíva vo vytvorení efektívneho modelu spolupráce viacerých zložiek vzdelávacieho systému. „Školám bola poskytnutá personálna podpora v podobe asistentov, psychológov, či špeciálnych a sociálnych pedagógov,“ povedala Viera Čontofalská, manažérka projektu. Podpora a vzájomná spolupráca pedagógov a odborných zamestnancov v materských a základných školách sa ukázala ako výrazný prvok na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu. „Ani sme si nevedeli predstaviť, v čom všetkom nám sociálni pedagógovia dokážu byť nápomocní, kým sme ich nemali,“  konštatovala Monika Vojteková, riaditeľka ZŠ v Marhani. Odborní zamestnanci pravidelne navštevujú rodiny žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a pomáhajú im riešiť rôzne problémy, napríklad aj tie s nepravidelnou školskou dochádzkou. Rómski rodičia boli spočiatku nedôverčiví, ale v súčasnosti je situácia iná. „Už dostávame aj pozvania na kávu, dokonca sa rodičia navzájom upozorňujú, ak niekoho dieťa vymešká príliš veľa hodín,“ povedala sociálna pedagogička v Marhani Emília Michalová.
     Národný projekt Škola otvorená všetkým implementuje Metodicko-pedagogické centrum v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Z Európskeho sociálneho fondu naň bolo vyčlenených takmer 30 miliónov eur.