» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru dopravné stroje a zariadenia

Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru dopravné stroje a zariadenia

09.02.2016
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá sa týka zmeny opisu študijného odboru dopravné stroje a zariadenia. Navrhovanou zmenou by malo byť pridanie študijného odboru poľnohospodárska a lesnícka technika medzi príbuzné študijné odbory /časť f) opisu: Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi/.

Pripomienky k predmetnému návrhu je možné zasielať do 10. marca 2015 elektronickou poštou na adresu:odbor.vsv@minedu.sk.