» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o podaní návrhu na zmeny v sústave študijných odborov SR - študijné odbory politológia a teória politiky

Informácia o podaní návrhu na zmeny v sústave študijných odborov SR - študijné odbory politológia a teória politiky

07.03.2013
 V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrhy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na zmeny v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, a to:
- zrušenie študijného odboru teória politiky a jeho nahradenie názvom politológia  
  a priradenie k jestvujúcemu študijnému odboru politológia
- zmenu opisu študijného odboru politológia.

K návrhom je možné predložiť pripomienky do 8. 4. 2013 ich zaslaním na odbor.vsv@minedu.sk

Opis ŠO politológia
Návrh UPJŠ - spirevod. list
Zdôvodnenie 1
Zdôvodnenie 2
Zdôvodnenie 3