» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Hodnotenie nových žiadostí o dotáciu KEGA (aktuálny stav k 30. 7. 2010)

Hodnotenie nových žiadostí o dotáciu KEGA (aktuálny stav k 30. 7. 2010)

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje žiadateľom priebežné hodnotenie žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2011. Informácia o priebehu hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA je žiadateľom sprístupnená v on-line systéme po prihlásení sa na Portáli vysokých škôl.