» Aktuality » Európska komisia zverejnila najväčšie kolo výziev 7. RP na podporu výskumu v objeme 8,1 miliardy eur

Európska komisia zverejnila najväčšie kolo výziev 7. RP na podporu výskumu v objeme 8,1 miliardy eur

12.07.2012

     V utorok 10. júla 2012 zverejnila Európska komisia posledné, ale najväčšie kolo výziev v rámci končiaceho sa 7. rámcového programu EÚ pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti. Celkovo bolo vyhlásených 52 výziev vo všetkých špecifických programoch a prakticky všetkých tematických oblastiach, pričom celkový rozpočet dosahuje 8,1 miliardy eur.
     O podporu sa môžu uchádzať aj slovenské univerzity, výskumné organizácie, orgány verejnej správy, veľké firmy, malé a stredné podniky i finančné inštitúcie. Termíny zasielania žiadostí sa líšia podľa jednotlivých tematických oblastí, ako aj podľa typu výziev (jednokolová, dvojkolová) a sú stanovené v období od septembra 2012 do apríla 2013.
     Z celkového objemu finančných prostriedkov by malo byť podporených viac ako 1 300 výskumných projektov, ktoré vytvoria vyše 170 000 výskumných spoluprác medzi viac ako 15 000 výskumnými organizáciami a tímami na celom svete.
     Viac ako 1,4 mld. eur bude smerovať na riešenie kľúčových výziev, ktorým v súčasnosti čelí Európa a jej občania. Dôraz bude kladený taktiež na malé a stredné podniky, pre ktoré je z celkovej alokácie vyčlenených viac ako 1,2 mld. eur, ako aj na inovácie.
     V období najbližších dvoch rokov ide o jediný veľký zdroj financovania výskumu v SR, nakoľko výzvy nástupníckeho programu Horizont 2020 a štrukturálne fondy EÚ by mali byť spustené až v polovici roku 2014.
     Viac informácií k výzvam nájdete na stránke http://www.7rp.sk/aktuality/ek-zverejnila-vyzvy-v-7-ramcovom-programe-za-8-1-mld-eur.html