» Vysoké školstvo » Akreditácie v oblasti vysokého školstva » Rozhodnutia vo veci akreditácie podľa zákona o vysokých školách » Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončené v rokoch 2009 - 2010 » Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 21. júla 2009

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o pozastavení práva udeľovať absolventom študijného programu akademický titul

Rozhodnutie o odňatí práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o priznaní práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

Rozhodnutie o pozastavení práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúavnie profesorov

Rozhodnutie o odňatí práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

Splnenie podmienok Ekonomickej univerzity v Bratislave na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy

Podpredseda vlády a minister školstva SR oznámil 15. februára 2010 Ekonomickej univerzite v Bratislave splnenie podmienok na ponechanie jej začlenenia medzi univerzitnými vysokými školami.