» Aktuality » Draxler si vypočul názory učiteľov z Prešova i z Košíc

Draxler si vypočul názory učiteľov z Prešova i z Košíc

05.10.2015
Draxler si vypočul názory učiteľov z Prešova i z Košíc
     V rámci pravidelných regionálnych výjazdov absolvoval minister školstva Juraj Draxler diskusie s učiteľmi a riaditeľmi základných a stredných škôl v Prešove, aj v Košiciach.
     Na Základnej škole Šrobárová v Prešove si šéf rezortu pozrel priestory školy – triedy, telocvičňu, ale i jedáleň. Upútal ho tiež automat na ovocie a zeleninu, ktorý žiakom za symbolickú sumu 5 centov vydá každý deň porciu vitamínov a ktorý je zároveň slovenskou raritou. Počas živej diskusie, ktorej sa zúčastnila aj primátorka Prešova Andrea Turčanová, prišla reč najmä na boľavé miesta regionálneho školstva. Pedagógovia sa zaujímali o platy, o kontinuálne vzdelávanie, ale i o financovanie školských klubov. Veľkou témou bola aj integrácia rómskych detí či potreba školských psychológov. Minister Draxler počas úprimných rozhovorov s učiteľmi predstavil jednotlivé vízie ministerstva i plány do najbližšieho obdobia.
     Na Strednej odbornej škole Ostrovského v Košiciach si v sprievode pani riaditeľky Eleny Tibenskej prezrel vynikajúco vybavené učebne, študentský rozhlas a krásne zrekonštruovanú telocvičňu. Potom, rovnako ako v susednom Prešove, absolvoval diskusiu s riaditeľmi všetkých stredných škôl v metropole východu. Riaditelia sa zaujímali napríklad o ďalšie fungovanie 8-ročných gymnázií či o financovanie súťaží.