» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické usmernenia » Metodické pokyny a usmernenia k financovaniu VŠ » Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu k vedeniu účtovníctva od 1. januára 2008 pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA

Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu k vedeniu účtovníctva od 1. januára 2008 pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA