» Aktuality » Do štrajku je zapojených 1,65 % slovenských škôl

Do štrajku je zapojených 1,65 % slovenských škôl

29.01.2016
Do štrajku je zapojených 1,65 % slovenských škôl
     Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. ukladá riaditeľom škôl povinnosť informovať zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o prerušení alebo zmene vyučovania, ako aj o poskytnutí riaditeľského voľna. K 29. 1. 2016 do 10:00 hod. zaslali MŠVVaŠ SR Okresné úrady v sídle kraja nasledovné informácie k štrajku škôl.
     Počet škôl zapojených do štrajku má naďalej klesajúcu tendenciu. Dnes je na Slovensku z celkového počtu 6 724 škôl zatvorených 111, čo predstavuje 1,65 percenta.
     Pokles počtu zapojených škôl evidujeme v Bratislavskom, Nitrianskom či Žilinskom kraji, naopak zmena nastala napríklad v Levoči, kde dnes vstúpili do jednodňového štrajku tri školy.
     Minister Juraj Draxler ďakuje všetkým učiteľom z viac ako 98 % škôl, ktoré naďalej vzdelávajú svojich žiakov.