» Aktuality » Do škôl prichádza digitálna nádielka

Do škôl prichádza digitálna nádielka

16.01.2014
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zriaďuje v školách 1 000 digitálnych tried. V triedach bude výučba zabezpečovaná prostredníctvom 5 680 digitálnych setov, ktoré tvoria interaktívna tabuľa, projektor, notebook, tablety a tiež farebná tlačiareň. 
     Táto aktivita je súčasťou projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. Projekt je pripravený pokryť záujem všetkých škôl, ktoré sa rozhodnú do projektu prihlásiť.
     O výrazné skvalitnenie svojho technologického zázemia má možnosť požiadať každá škola, zatiaľ s výnimkou škôl z Bratislavského samosprávneho kraja. Všetky podrobné informácie a pokyny, súvisiace s zapojením sa do projektu, vrátane presne stanovených kritérií na zriadenie digitálnej triedy a súvisiacich zaškolení, obdržia riaditelia škôl v najbližšom období formou osobného listu a tiež prostredníctvom elektronickej pošty, ktorá im zároveň umožní samotné prihlásenie sa do projektu, ako aj podávanie žiadosti o využívanie elektronických služieb a setov digitálnych zariadení.
     V rámci projektu je školám celkovo k dispozícii 5 680 digitálnych setov, ktoré pozostávajú z modernej interaktívnej tabule, projektora a obslužného notebook-u. Ďalej ide o 2 600 farebných tlačiarní, určených pre materské školy ako doplnková súčasť digitálneho setu a 20 000 tabletov pre základné a stredné školy. Súčasťou digitálnych tried využívajúcich tablety budú aj wifi routre.  
      „Projekt je pripravený uviesť do prevádzky všetky zariadenia, ktoré sú k dispozícii do konca tohto školského roka. Rýchlosť budovania digitálnych tried však závisí aj od dynamiky a aktivity škôl, ktoré prejavia záujem o skvalitňovanie moderného vzdelávania,“ hovorí minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý zdôrazňuje, že informatizácia školstva bude pokračovať aj ďalšími pripravovanými aktivitami rezortu.   
     Projekt, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti.  
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra