» Aktuality » Distribúcia učebníc v tomto roku bez väčších problémov

Distribúcia učebníc v tomto roku bez väčších problémov

07.09.2015
Distribúcia učebníc v tomto roku bez väčších problémov
     Približne 1,6 milióna kusov učebníc zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre základné a stredné školy na školský rok 2015/16. Celkovo rezort školstva vyčlenil na tento účel v roku 2015 6,9 milióna eur.
    
Z tejto sumy dostali školy napríklad novú učebnicu prvouky pre 1. ročník ZŠ, prepracovanú učebnicu matematiky pre 5. ročník ZŠ, ako aj finančný príspevok na zakúpenie učebníc anglického jazyka podľa vlastného výberu z predloženého zoznamu pre zhruba 147 000 žiakov 3., 4. a 5. ročníka ZŠ.
     Objednávanie a distribúcia učebníc v tomto roku prebehli bez väčších problémov a k spokojnosti škôl. „Som rád, že v tomto roku učebnice na školy prišli načas,“ povedal minister Juraj Draxler. Potvrdzuje to aj Alena Petáková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska. „S distribúciou učebníc sme v tomto roku spokojní, nekrátili sa počty objednaných kusov ako v minulosti. Vo všeobecnosti nemáme pocit, že by učebnice chýbali. Týka sa to len niekoľkých výchovných predmetov, ale tam si vie učiteľ poradiť aj bez nich,“ uviedla.
     Problém s učebnicami neeviduje podľa vlastných slov ani Pavel Sadloň, riaditeľ Gymnázia na Ul. L. Sáru v Bratislave a súčasne prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR. „Čo sme si na škole objednali, to sme aj dostali,“. Podľa neho je v súčasnosti problematickejšia skôr aktualizácia učebníc na základe upravených štátnych vzdelávacích programov.
     Téma učebníc je pre rezort školstva dôležitá. Pripravuje preto základy novej učebnicovej politiky, ktorá bude stanovovať postupy pri tvorbe, obstarávaní a distribúcii učebníc. „Do budúcna plánujeme zaviesť efektívnejší systém kontroly reálneho dopytu a stavov učebníc na školách, prvý krok prichádza už teraz so zavedením nového edičného portálu,“ spresnil J. Draxler.