» Aktuality » Debyrokratizácia školstva pokračuje spustením Rezortného informačného systému

Debyrokratizácia školstva pokračuje spustením Rezortného informačného systému

12.09.2011

     Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) spustil koncom augusta 2011 proces registrácie používateľov do Rezortného informačného systému (RIS). Úlohou nového systému je zjednodušiť a urýchliť štatistické vykazovanie v rezorte školstva, a tak znížiť množstvo administratívy s tým spojenej. Oprávnenými užívateľmi systému budú centrálne orgány rezortu školstva, zriaďovatelia škôl, samosprávy, školy a školské zariadenia. Začiatok pilotnej prevádzky informačného systému je naplánovaný na jeseň 2011.
     „Chceme, aby náš projekt RIS a ďalšie aktivity v tejto oblasti výrazne napomohli znižovať administratívu v školstve. Vzhľadom na množstvo papierovej dokumentácie, ktorá musí vznikať, je v školstve naozaj veľký potenciál pre využitie moderných informačných technológií," hovorí na margo pripravovaného projektu Roman Baranovič, generálny riaditeľ ÚIPŠ.
     Prepojenie školských informačných systémov s centrálnym rezortným informačným systémom nahradí tlačené reporty za regionálne a čiastočne aj vysoké školstvo, spočiatku však budú fungovať oba systémy paralelne. Okrem urýchlenia procesu zberu dát a väčšej aktuálnosti údajov dôjde spustením RIS aj k zníženiu nákladov škôl spojených so zasielaním tlačených reportov. Ďalšími benefitmi z prevádzky nového informačného systému sú vysoký bezpečnostný štandard ochrany údajov, prehľadná a jednotná forma výkazov, ale aj rýchlejšia vzájomná interakcia medzi zriaďovateľmi, školami a centrálnymi orgánmi.
     Aktuálne prebieha v RIS registrácia zriaďovateľov, po ktorej nasleduje registrácia nimi určených pracovníkov škôl a školských zariadení v ich pôsobnosti. Podrobnejšie informácie o systéme sú k dispozícii na stránke: www.debyrokratizacia.sk/ris.

Bratislava 12. september 2011