» Aktuality » Čitateľská gramotnosť je témou pripravovaného odborného seminára

Čitateľská gramotnosť je témou pripravovaného odborného seminára

03.06.2015
Čitateľská gramotnosť je témou pripravovaného odborného seminára
     Práci so žiakmi 1. stupňa základných škôl a zvyšovaniu ich čitateľskej gramotnosti sa bude venovať odborný seminár Metodicko-pedagogického centra 15. júna 2015 v Nitre.
     Učitelia primárneho vzdelávania získajú počas seminára aktuálne poznatky a dobré príklady učiteľskej praxe svojich kolegov. V tvorivých dielňach lektori pedagógom predstavia aj praktické ukážky práce s textom, s pracovnými listami a tvorbu didaktických materiálov či testov pre rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl.
     Podujatie organizované Metodicko-pedagogickým centrum, detašovaným pracoviskom Nitra, sa uskutoční v Nitre v priestoroch základnej školy na Fatranskej 14.