» Aktuality » Chémia má na Slovensku budúcnosť

Chémia má na Slovensku budúcnosť

15.03.2017
Chémia má na Slovensku budúcnosť
     Najlepší stredoškolskí chemici si po roku opäť zmerali sily na celoštátnom kole Chemickej olympiády. Zlaté medaily putovali tento rok do Martina a Banskej Štiavnice.
     Na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave zišlo viac ako 50 študentov z celého Slovenska, aby si v celoštátnom kole 53. ročníka Chemickej olympiády preverili svoje vedomosti z chémie. Organizátorom celoštátneho kola Chemickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
     Pre súťažiacich v kategórii A pozostávala olympiáda z dvoch častí – teoretickej a praktickej. Kým na teórii museli študenti preukázať vedomosti z anorganickej a analytickej chémie, fyzikálnej chémie, organickej chémie a biochémie, praktická časť preverila znalosti z analytickej chémie a organickej syntézy. Svoje vedomosti najlepšie zúročil a cenné prvé miesto získal Martin Orságh z Gymnázia J. Lettricha v Martine. Zo striebornej medaily sa tešil Samuel Andrejčák z Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi.Bronzová medaila patrí Soni Macekovej z Gymnázia M.R. Štefánika v Nových Zámkoch.
     V kategórii EF získal zlato Ondrej Hruška zo Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, ktorý sa v predchádzajúcom ročníku umiestnil na druhom mieste. Druhé miesto tento rok patrí Dominikovi Hoppejovi zo Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17 v Košiciach a bronzová medaila putuje do rúk Ivane Roškovej zo Strednej odbornej školy, Štefánikova 39 vo Svite.
     Okrem toho boli udelené aj špeciálne ceny. Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK získal v kategórii  A  Michal Chovanec z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza  a v kategórii EF Ondrej Hruška, zo SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica.
Cenu dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave získal v kategórii A Martin Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin a v kategórii EF Ivana Rošková, SOŠ, Štefánikova 39, Svit.   
     Najlepších súťažiacich v najbližšom období čaká sústredenie, na ktorom sa určí definitívne zloženie štvorčlenného tímu, ktorý bude reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa bude konať v termíne 6.-15. júla 2017 v thajskom Bangkoku. Okrem toho, dvaja súťažiaci sa v máji zúčastnia Olympiády Európskej únie v prírodných vedách v Kodani a dvaja Grand Prix Chimique, ktorá sa bude tento rok v októbri konať v srbskom meste Valjevo.