» Aktuality » Cena Vedec roka SR 2015 odhalí výnimočné osobnosti slovenskej vedy

Cena Vedec roka SR 2015 odhalí výnimočné osobnosti slovenskej vedy

01.02.2016
Cena Vedec roka SR 2015 odhalí výnimočné osobnosti slovenskej vedy
     Záujem o prácu a prínos vedcov či technológov sa stáva čoraz citeľnejším aj u širokej verejnosti. Spoznať bližšie výsledky ich práce pomáha aj ocenenie Vedec roka, ktorá sa už tradične chystá aj v tomto roku. Aktuálne sa spúšťa nominácia, mená tých najúspešnejších za minulý rok spoznáme v máji.   
     Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 19. ročník súťaže ─ Vedec roka SR.
     Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.
 
Ocenenia za rok 2015 budú udelené v piatich kategóriách:
  1. Vedec roka SR: ocenenie získava vedec, ktorého  výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
  2. Vedkyňa roka SR: ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
  3. Osobnosť roka v oblasti technológií: ocenený bude výskumník - realizátor významného „Technologického počinu“.
  4. Osobnosť roka v programoch EÚ: ocenený vedec - výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol  v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ.
  5. Mladá osobnosť vedy: ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov - za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku.
     Nominácie môžu posielať všetky štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ktoré sa venujú vede a výskumu. Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 11. marca 2016 e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 10. mája 2016.
     Štatút súťaže, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.