Cena Vedec roka SR 2015 odhalí výnimočné osobnosti slovenskej vedy

01.02.2016
     Záujem o prácu a prínos vedcov či technológov sa stáva čoraz citeľnejším aj u širokej verejnosti. Spoznať bližšie výsledky ich práce pomáha aj ocenenie Vedec roka, ktorá sa už tradične chystá aj v tomto roku. Aktuálne sa spúšťa nominácia, mená tých najúspešnejších za minulý rok spoznáme v máji.   
     Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 19. ročník súťaže ─ Vedec roka SR.
     Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.
 
Ocenenia za rok 2015 budú udelené v piatich kategóriách:
  1. Vedec roka SR: ocenenie získava vedec, ktorého  výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
  2. Vedkyňa roka SR: ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
  3. Osobnosť roka v oblasti technológií: ocenený bude výskumník - realizátor významného „Technologického počinu“.
  4. Osobnosť roka v programoch EÚ: ocenený vedec - výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol  v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ.
  5. Mladá osobnosť vedy: ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov - za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku.
     Nominácie môžu posielať všetky štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ktoré sa venujú vede a výskumu. Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 11. marca 2016 e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 10. mája 2016.
     Štatút súťaže, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku