Bilancia projektu o odbornom vzdelávaní na spoločnom rokovaní s riaditeľkou švajčiarskeho inštitútu

27.09.2013
     Včera 26. septembra 2013 sa v bratislavskom hoteli Bôrik konalo pracovné stretnutie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivana Stankovského s riaditeľkou inštitútu zodpovedného za vzdelávanie všetkých článkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave vo Švajčiarsku (EHB) Daliou Schipper. Inštitút je jedným z partnerov slovensko-švajčiarskeho projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorého realizácia je podporovaná prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
     Hlavným cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami, ktorá je základným predpokladom pre zosúladenie požiadaviek a potrieb trhu práce s možnosťami a podmienkami stredných odborných škôl.
     Na pracovnom obede s Daliou Schipper informovali zástupcovia hlavného koordinátora projektu, ktorým je Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky, zástupcov ministerstva školstva o zrealizovaných aktivitách, ako aj o ďalších pripravovaných krokoch. Hodnotenie priebehu projektu pokračovalo aj na následnom zasadnutí Riadiaceho výboru projektu. Na ňom boli jeho členom predstavené všetky plánované aktivity, ktoré boli už zrealizované, ako aj ďalšie zámery.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku