» Aktuality » Audit projektu RIS zistil závažné pochybenia

Audit projektu RIS zistil závažné pochybenia

15.11.2012
Audit projektu RIS zistil závažné pochybenia
     O výsledkoch auditu k projektu Rezortného informačného systému (RIS) dnes informoval na svojej tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Dôvodom vykonania auditu bola skutočnosť, že hoci štát investoval do projektu okolo 13 mil. eur, do dnešného dňa nebol spustený a je nefunkčný.
     Kontrola podľa slov ministra zistila viacero závažných nedostatkov. Jedným z nich bola skutočnosť, že v roku 2010, kedy projekt prevzalo bývalé vedenie Ústavu informácií a prognóz školstva v štádiu podpísaného Dodatku č. 1, projekt stále nefungoval. Napriek tomu bolo doplatené firme 1,3 mil. eura, a to v rámci podpísania Dodatku č. 2. Ako uvádza správa auditu, niektoré už vyfakturované a odsúhlasené činnosti sa objavili aj v tomto dodatku, čím prišlo k duplicitnému preplateniu jednotlivých položiek a následne k zneprehľadneniu ďalšej realizácie projektu.
     Minister Dušan Čaplovič pripomenul, že súčasťou RIS sa stal dodatočne aj projekt Debyrokratizácie, ktorý bol spustený práve v rámci Dodatku č. 2. Realizovala ho firma Edea partners a. s., ktorej členom bol pred voľbami v roku 2010 poslanec NR SR Miroslav Beblavý. Ten bol podľa dostupných dokumentov podpredsedom riadiaceho výboru projektu Debyrokratizácie.
     Keďže výsledok auditu RIS odhalil mnohé závažné pochybenia, súčasné vedenie ministerstva pristúpilo aj k personálnym zmenám. Podľa slov ministra je potrebné dôsledne zanalyzovať právny stav v tejto veci a následne MŠVVaŠ SR podnikne ďalšie kroky k vyvodeniu zodpovednosti, a to nielen v personálnej oblasti.
     Napriek zisteným výsledkom auditu považuje minister Dušan Čaplovič projekt RIS za potrebný. Ako povedal na záver tlačovej konferencie: „Je dôležité, aby prehľadný systém, ktorý má oblasť vysokého školstva, sme mali k dispozícii aj vo vzťahu k regionálnemu školstvu. Aby sme mali informácie o fungovaní materských, základných a stredných škôl, o ich počte, naplnenosti tried, financovaní či problémoch, ktoré školy v súčasnosti riešia.“

Videozáznam tlačovej konferencie