» Aktuality » Aktualizovaný zoznam poskytovateľov programov kontinuálneho vzdelávania

Aktualizovaný zoznam poskytovateľov programov kontinuálneho vzdelávania

28.07.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo v týchto dňoch na svojej internetovej stránke http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5602 v časti Kontinuálne vzdelávanie aktualizovaný zoznam poskytovateľov programov kontinuálneho vzdelávania. Dokument obsahuje viac ako 500 akreditovaných programov vzdelávania, cieľové skupiny, rozsah programov i počet priradených kreditov.
     Okrem aktuálnych informácií o akreditovaných programoch, na ktoré sa pedagogickí a odborní zamestnanci môžu hlásiť, možno na stránke nájsť aj súvisiacu legislatívu, vzory žiadostí o akreditáciu či požadované doklady k žiadosti na priznanie kreditov.
     Verejnosti bude k dispozícii aj zoznam programov kontinuálneho vzdelávania, ktorým uplynie platnosť akreditácie alebo im bude akreditácia zrušená, pričom doteraz nebol vyradený žiaden z akreditovaných programov.

Bratislava 28. júl 2011