» Aktuality » Ako sa varí víťazstvo?

Ako sa varí víťazstvo?

13.02.2017
Ako sa varí víťazstvo?
     Moderné slovenské jedlo s využitím nových pracovných postupov a úprav bolo vstupenkou pre stredoškolákov v rámci semifinále GASTRO Junior Skills Slovakia, do ktorého postúpilo 12 najlepších súťažiacich z celkového počtu 70 stredoškolákov zo 47 hotelových akadémií a stredných odborných škôl.
     Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 15. februára 2017 na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, kde sa svoje víťazstvo pokúsi doslova uvariť osem finalistov. Svoje zastúpenia budú mať školy z rôznych regiónov Slovenska. Lukáš Václavík bude reprezentovať Spojenú školu – SOŠ obchodu a služieb z Modrého Kameňa, Branislav Valíček školu, na ktorej sa uskutoční finálová súťaž. Zvolenskú Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu zastúpi Denis Štefánek. Matúš Kobolka predstaví svoju šikovnosť a zároveň aj Strednú odbornú školu obchodu a služieb T. Vansovej z Topoľčian. Súkromnú strednú odbornú školu – Gastroškolu v Bratislave bude zastupovať Matej Granec.  Hotelová akadémia v Žiline bude mať svoje svojho reprezentanta v Lukášovi Peknom. Dobré meno Hotelovej akadémie zo Spišskej Novej Vsi bude hájiť Andrej Drengubiak. Bonusom organizátora na celoštátnej súťaži bude Jakub Zajak so Strednej odbornej školy Mladosť v Prešove. Bonus organizátora znamená priamy postup súťažiaceho bez účasti v semifinále.
     Súťažne kolo potrvá 240 minút, pričom prvých 30 minút má súťažiaci na prípravu receptúry. Súťažiaci budú mať za úlohu pripraviť štyri porcie moderného teplého pokrmu s prílohami. Súťažiť sa bude v troch kuchynských štúdiách. V rámci hodnotiacich kritérií bude mať svoje miesto hygiena a čistota pri každej súťažnej úlohe, dodržiavanie gastronomických pravidiel, ale aj kreativita. Ďalej využitie surovín, minimalizácia odpadu, ale aj schopnosť pohotovo reagovať, prezentácia a chuť jedál i dodržiavanie časových limitov.
     Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók na margo súťaže zdôrazňuje: „Gastroslužby zažívajú v ostatnom období renesanciu, čo dokazuje napríklad aj stále sa rozširujúca zážitková gastronómia a stále väčšie nároky zákazníkov na gastroslužby. Aj to znásobuje ďalšiu perspektívu tohto odboru, v ktorom spomínaná súťaž formuje nových kuchárov s potrebnými zručnosťami a citom pre nové trendy.“ Podľa jeho slov je túto súťaž možné tiež vnímať ako spôsob prezentácie budúcich kvalitných kuchárov. „Celoštátne kolo je preto zaujímavé pre zamestnávateľov, ktorí vedia, že dobrý kuchár robí každé reštauračné a hotelové zariadenie vyhľadávaným,“ konštatuje Michal Bartók.
     Štátny inštitút odborného vzdelávania na mesačnej báze publikuje Newsletter DUÁL, v ktorom budú mať svoje miesto aj zaujímavé recepty ôsmych stredoškolákov z celoštátnej súťaže.