» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Ako prispievajú vysoké školy k riešeniu regionálnych výziev?

Ako prispievajú vysoké školy k riešeniu regionálnych výziev?

11.02.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje na utorok 19. apríla 2016 v Nitre konferenciu na tému Ako prispievajú vysoké školy k riešeniu regionálnych výziev?

 Konferencia vytvorí priestor na výmenu názorov, skúseností a odporúčaní  medzi zástupcami ministerstiev, územnej samosprávy a akademickej obce.  

Cieľom konferencie je vyzdvihnúť možnosti a úlohy vysokých škôl pri skvalitňovaní života spoločnosti, riešenia špecifických regionálnych problémov, hľadať odpovede na otázky, ako majú byť zohľadňované aktivity takéhoto charakteru v systéme financovania vysokých škôl, či hodnotenia napĺňania ich poslania.

 Konferencia je určená najmä  pre manažmenty vysokých škôl a fakúlt, tvorcov univerzitných stratégií, ako aj tvorcov regionálnych stratégií.

 Podrobnejšie informácie (spôsob registrácie, program a pod.) zverejníme v priebehu marca.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Konferencia je aktivitou projektu Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch, ktorý je financovaný z nenávratného finančného príspevku od Európskej komisie z programu Erasmus+, na podprou kľúčovej akcie 3 - Support to the implementation of EHEA (European Higher Education Area) Reforms.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, informujte odbor vysokoškolského vzdelávania: odbor.vsv@minedu.sk