» Aktuality » Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ bude hodnotiť svoju činnosť za uplynulý rok

Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ bude hodnotiť svoju činnosť za uplynulý rok

09.05.2011

     Štátny tajomník ministerstva školstva Jaroslav Ivančo sa zúčastní v utorok 10. mája 2011 na výročnej konferencii Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v Bratislave. Venovaná bude zhodnoteniu činnosti agentúry za rok 2010, ktorá zastrešuje proces vyhlasovania výziev na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov, kontinuálny proces prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV) a operačného programu Vzdelávanie (OPV).
     Na podujatí budú rezonovať témy, akými sú podpora vzdelávania, výskumu a vývoja z pohľadu ministerstva či priority vzdelávania, výskumu a vývoja v SR v rámci OPV  a OPVaV. Generálna riaditeľka ASFEU predstaví aktuálne a plánované výzvy oboch operačných programov v roku 2011. Vedenie ASFEU a Ministerstva zdravotníctva SR zhodnotia svoju činnosť z hľadiska vyhlasovania výziev, čerpania finančných prostriedkov OPV a OPVaV za predchádzajúci rok.
     Zaujímavú súčasť programu budú tvoriť prezentácie úspešne realizovaných projektov podporených z oboch operačných programov. V rámci OPVaV pôjde o prezentácie projektov zameraných na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií, podporu rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti. So svojimi skúsenosťami sa s prítomnými podelia zástupcovia Výskumného ústavu zváračského - Priemyselného inštitútu SR s projektom „Výskum inovatívnych materiálov pre prehrievačové systémy zariadení vyrábajúcich energiu spaľovaním alternatívnych palív"; Univerzity Komenského v Bratislave s projektom „Vybudovanie centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave" a spoločnosti Bel/Novamann s projektom „Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení".
     S priebehom modernizácie a inovácie vzdelávania na svojich školách v rámci OPV prídu účastníkov oboznámiť zástupcovia Základnej školy s materskou školou Cinobaňa s projektom „Ja, človek, súčasť prírody: Poznám, chránim, tvorím, viem" a Strednej odbornej školy, Spišská Nová Ves s projektom „Implementácia operačného programu vzdelávania žiakov v prostredí strednej odbornej školy". Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre predstavia svoj projekt „Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre", spoločnosť SLCP Consulting s. r. o. priblíži prítomným projekt s názvom „Konkurencieschopnosť slovenských výrobných podnikov prostredníctvom zvyšovania efektívnosti podnikových procesov a inovačnej výkonnosti".

Miesto a čas: Kongresové centrum Technopol, Kutlíkova 17,  Bratislava, 10.00 hod.

Bratislava 9. máj 2011