» Aktuality » Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila všeobecnú výzvu VV 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila všeobecnú výzvu VV 2011

20.09.2011

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Táto výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí.
     Oprávnenými žiadateľmi sú právnické a fyzické osoby - podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na celú dobu riešenia  projektu je maximálne 250 000 €. Agentúra poskytne na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve maximálne 33 miliónov €.
     Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom on-line informačného systému agentúry do 14. novembra 2011. Začiatok riešenia projektov je 1. júla 2012. Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na www.apvv.sk.

Bratislava 14. september 2011