» Aktuality » ad - Facka zľava

ad - Facka zľava

18.06.2014

(18. júna 2014; Pravda, Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR)

     Peter Javůrek sa v komentári (6. 6.) zamýšľal nad ľavicovými hodnotami v praktickej politike. Zmapoval širšiu agendu od výstavby bytov, zdravotníctva, zamestnávania až po vzdelávanie. Čitateľom ponúkol však videnie, ktoré v oblasti vzdelávania ignoruje doterajšie kroky a ďalšie, užavizované opatrenia. Napríklad konštatuje: "Školský systém sa dostáva do područia veľkých firiem a kapitánov priemyslu, ktorí sú ochotní podporovať len také vzdelávanie, ktoré je priamo kapitalizovateľné na trhu."
     Školstvo nemožno zapredať. Preto ho chránime. Musíme mať spoľahlivých partnerov, s ktorými dokážeme rozvíjať spoločnosť. Pre odborné vzdelávanie a remeslá vidím partnerov medzi zamestnávateľmi, investormi aj živnostníkmi. Dnešok požaduje úzku symbiózu verejného a privátneho sektora. Súkromný sektor vnímam ako inkubátor príležitostí, tak ako ich realizoval Tomáš Baťa vrátane vzdelávania a sociálneho rozmeru. Štátu i firmám musí ísť spolu o vzdelaného a zručného absolventa. Odmietam sa prizerať, ako firmám unikajú zákazky, lebo im chýbajú kvalitní pracovníci, pritom máme desiatky odborných škôl. Napríklad máme 20 žiakov v študijnom odbore nástrojár, hoci ich firmy potrebujú približne tisíc. Takýto nepomer ubližuje žiakom a nepomáha firmám. 
     Podľa kvalifikovaného odhadu Zväzu automobilového priemyslu SR len 7% našich absolventov robí to, čo vyštudovalo. Priemer EÚ je vyše 70%. Mnohé opatrenia sme už zaviedli do praxe. Prichádzajú cez eurofondy, alebo sme ich zakotvili do novely a do pripravovaného zákona o odbornom vzdelávaní. Žiadnym z nich nesponzorujeme firmy. Sledujeme tým, aby odborné školy boli úzko previazané s budúcimi zamestnávateľmi. Žiakom už nestačí maturitné vysvedčenie či výučný list. Tie sú slabou zárukou úspešného života. Mladí potrebujú vedomosti a zručnosti, ktorými sa dokážu postaviť na vlastné nohy, a to cez prax vo firmách ako v Nemecku či v Rakúsku.