» Aktuality » Absolventka Kompraxu spropagovala Bytču, vydala o nej knihu

Absolventka Kompraxu spropagovala Bytču, vydala o nej knihu

02.04.2015
Absolventka Kompraxu spropagovala Bytču, vydala o nej knihu
     Počas prázdnin stretávala málo návštevníkov svojho rodného mesta a jeho okolia. Kristína Valušiaková (18) sa preto rozhodla cez Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax situáciu zmeniť a svojim projektom napomôcť k zvýšeniu návštevnosti Bytče.
     Mladí ľudia majú moc meniť svet, minimálne ten vo svojej bezprostrednej blízkosti. Živým príkladom je iba 18-ročná Kysučanka Kristína Valušiaková, ktorá sa rozhodla pomôcť propagácii mesta Bytča, v ktorom sa narodila. Aby mesto a jeho potenciál zviditeľnila, rozhodla sa vydať knižného turistického sprievodcu. Vďaka Národnému projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, sa jej plány podarilo dotiahnuť do úspešného konca.
     „KomPrax ma naučil mnohým zručnostiam a vďaka finančnej dotácii som mohla zrealizovať môj malý projekt.  Uskutočnila som sympózium pre mladých ľudí v priestoroch SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, na ktoré prijali pozvanie riaditeľ školy Ing. Ľubomír Schvarc a primátor mesta Bytča,“spomína Kristína na začiatky. Tvrdí, že veľká vďaka patrí aj školiteľom a túto veľkú skúsenosť do života vrelo odporúča každému rovesníkovi.
     „Moja inšpirácia napísať knižného turistického sprievodcu o meste Bytča a jeho okolí vznikla vtedy, keď som napísala stredoškolskú odbornú prácu s názvom ´Potenciál cestovného ruchu mesta Bytča a jeho propagácia´. Práve v tejto práci som rozoberala mesto Bytča, jeho kultúrno-historický a prírodný potenciál. Zistila som, že mesto by potrebovalo posilniť propagáciu, a tak som navrhla knižného sprievodcu pre toto mesto, aby ho viac zviditeľnil a tiež aj propagačné video, ktoré by mohlo byť zobrazované na interaktívnych tabuliach vo väčších mestách alebo v regionálnych televíziách,“pokračuje Kristína a dopĺňa, že v spolupráci s primátorom mesta zostáva aj naďalej.
„IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže svoju činnosť zameriava na to, aby mladí ľudia poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život. Práve preto pripravuje programy neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov, vychovávateľov či učiteľov a zabezpečuje podporné aktivity, prostredníctvom ktorých je možné aj finančne podporiť rôzne činnosti v práci s mládežou,“ hovorí PR manažérka organizácie Veronika Rosputinská.
     Širokú škálu aktivít aktuálne zahŕňa jeden z národných projektov organizácie, a to KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý je doteraz najväčším projektom v oblasti práce s mládežou na Slovensku. O KomPraxe sa prostredníctvom regionálnej odbornej riešiteľky, ktorá ho prišla do jednej zo škôl v Žilinskom kraji prezentovať, dozvedela aj mladá študentka Kristína Valušiaková, ktorá dnes patrí medzi najmladších knižných debutantov na Slovensku.