» Veda a technika » Aktuality » Aktuality v oblasti vedy a techniky » Metodické usmernenie č. 37/2012 pre poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na projekt Eurostars

Metodické usmernenie č. 37/2012 pre poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na projekt Eurostars

01.08.2012
Metodické usmernenie č. 37/2012 pre poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na projekt Eurostars

Dňa 1. augusta 2012 vstúpilo do platnosti "Metodické usmernenie č. 37/2012 pre poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na projekt Eurostars", ktoré slúži ako informácia pre záujemcov o účasť v programe Eurostars, informuje o tom, kto a za akých podmienok je oprávnený uchádzať sa o spolufinancovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu.