» Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania » Učiace sa Slovensko » Pracovné materiály » Akčný plán NPRVV na rok 2017

Akčný plán NPRVV na rok 2017

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo v súvislosti s prípravou zásadnej reformy vzdelávania v regionálnom i vysokom školstve Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 2017.
     Akčný plán obsahuje zoznam konkrétnych úloh na tento rok s ich bližšou špecifikáciou a termínmi splnenia. Predstavuje tak ďalší významný krok pri napĺňaní cieľov národného programu. Dokument nájdete v tejto prílohe.