» Aktuality » Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice už pozná svojho víťaza

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice už pozná svojho víťaza

28.11.2016
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice už pozná svojho víťaza
     „Škola ako tvorivá knižnica“ je názov víťazného podujatia 12. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorého organizátorom bola Školská knižnica Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Najvyššie ocenenie získala spomedzi 244 zapojených školských knižníc zo základných a stredných škôl.
     Víťaz zaujal porotu predovšetkým originálnou a zábavnou oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc. V rámci podujatia sažiaci v malých skupinách snažili prezentovať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v originálne pomenovaných študovniach, ako napríklad Goethe, Dialóg s knihou, U knihomoľa, a dielňach nesúce názvy ako Gutenberg, Pisári, Jozef Kroner a jeho umelecký prínos. V študovni Dialóg s knihou sa žiaci zamerali na prezentáciu obdobia od starovekej literatúry po klasicizmus. Vybrané ukážky pretvárali na rôzne slohové žánre, ktoré najskôr čítali ostatným spolužiakom a pozvaným hosťom a tí následne hádali pôvodné dielo a žáner. V Goetheho študovni návštevníci boli oboznámení so životom spisovateľa, jeho vzťahom k prírodným vedám, umeniu, histórii a literatúre. Dielňa pisárov zase predviedla ukážku rôznych typov písma. Vybraným hosťom robila aj vtipné tetovanie na ruku. V dielni Jozef Kroner a jeho umelecký prínos pracovali žiaci s literárnymi textami, skúšali si dramatizáciu a premietali si ukážky filmov, v ktorých Jozef Kroner stvárnil rôzne postavy. Uvedené podujatie slávnostne otvorila v aule školy riaditeľka školy čítaním zo svojej obľúbenej knihy.
     Do celoslovenského projektu, ktorý sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana, sa mohla zapojiť každá škola, ktorá zorganizovala 24. októbra 2016, kedy si tohto roku pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc, podujatie na tému Vzájomné sa učenie žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách. Stručný popis zrealizovaného podujatia spolu s povinnými údajmi mala poslať do 31. októbra 2016 organizátorovi Slovenskej pedagogickej knižnice.
     Odborná komisia hodnotila každé podujatie z hľadiska jeho súladu s vyhlásenou témou, ako aj jeho originalitu a vtipnosť a úroveň popisu po formálnej stránke. Ocenené školské knižnice na prvom až siedmom mieste získali od organizátora projektu knižné publikácie v celkovej sume 2 000 €. Prvá základná škola mimo poradia víťazov získala knižný dar od Klubu mladých čitateľov Albatros (www.kmc.sk). Ostatné informácie týkajúce sa vyhodnotenia celoslovenského projektu sú zverejnené na webovom portáli Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).