» Aktuality » Možnosť predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania

Možnosť predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania

24.03.2015
Možnosť predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania
     Do 22. mája 2015 je možné predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, a právnické osoby zastupujúce zriaďovateľov škôl.
     Fond na podporu vzdelávania je neštátny účelový fond a poskytuje zvýhodnené pôžičky študentov vysokých škôl a pedagógov. Radu fondu je najvyšším orgánom FnPV a má päť členov, z ktorých troch menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a dvoch Študentská rada vysokých škôl.