» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné projekty » Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR » Partneri projektu » Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kontakt:

Ľubica Pitlová
e-mail: lubica.pitlova@minedu.sk
Tel: + 421 2 59 374 741
 
Monika Rybová
e-mail: monika.rybova@minedu.sk
+ 421 2 59 374 328