» Aktuality » *** MATURITA 2014 ***

*** MATURITA 2014 ***

21.03.2014
     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť.

21. 3. 2014 - Témy PFIČ MS - maďarský jazyk a literatúra

21. 3. 2014 - Témy PFIČ MS - ukrajinský jazyk a literatúra

21. 3. 2014 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - maďarský jazyk a literatúra

21. 3. 2014 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - ukrajinský jazyk a literatúra

19. 3. 2014 - Kľúče správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - cudzie jazyky

Anglický jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Anglický jazyk, úroveň B2 - kľúč
 
Francúzsky jazyk, úroveň B1 - kľúč
    
Francúzsky jazyk, úroveň B2 - kľúč
    
Nemecký jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Nemecký jazyk, úroveň B2 - kľúč

 
Ruský jazyk, úroveň B1 - kľúč
    
Ruský jazyk, úroveň B2 - kľúč
       
Španielsky jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Španielsky jazyk, úroveň B2 - kľúč

  
Taliansky jazyk, úroveň B2 - kľúč19. 3. 2014 - Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov
   
Anglický jazyk, úroveň B1
    
Anglický jazyk, úroveň B2
       
Francúzsky jazyk, úroveň B1
       
Francúzsky jazyk, úroveň B2
       
Nemecký jazyk, úroveň B1
       
Nemecký jazyk, úroveň B2

Ruský jazyk, úroveň B1
       
Ruský jazyk, úroveň B2
      
Španielsky jazyk, úroveň B1
       
Španielsky jazyk, úroveň B2
       
Taliansky jazyk, úroveň B218. 3. 2014- Témy PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra

18. 3. 2014 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a literatúra

18. 3. 2014 - Témy PFIČ MS - slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

18. 3. 2014 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a slovenská literatúra

 
18. marec 2014
18. marec 2014
18. marec 2014
18. marec 2014
18. marec 2014
18. marec 2014
18. marec 2014
18. marec 2014
18. marec 2014. Premiešanie obálok s maturitnými témami.
18. marec 2014. Premiešanie obálok s maturitným...
18. marec 2014
18. marec 2014
18. marec 2014. Vyžrebovanie maturitných tém zo slovenského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.
18. marec 2014. Vyžrebovanie maturitných tém zo...
18. marec 2014
18. marec 2014
18. marec 2014. Čítanie maturitných tém.
18. marec 2014. Čítanie maturitných tém.
18. marec 2014
18. marec 2014
19. marec 2014. Kontrola obálok notárkou Irenou Bošanskou.
19. marec 2014. Kontrola obálok notárkou Irenou...
19. marec 2014. Premiešanie obálok s maturitnými témami z cudzích jazykov riaditeľkou NÚCEM Romanou Kanovskou.
19. marec 2014. Premiešanie obálok s maturitným...
19. marec 2014. Losovanie maturitných tém z cudzích jazykov generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva Zdenkom Krajčírom.
19. marec 2014. Losovanie maturitných tém z cud...
19. marec 2014.
19. marec 2014.
19. marec 2014.
19. marec 2014.
19. marec 2014.
19. marec 2014.
19. marec 2014.
19. marec 2014.
19. marec 2014.
19. marec 2014.
19. marec 2014. Kontrola zverejnených maturitných tém z cudzích jazykov.
19. marec 2014. Kontrola zverejnených maturitný...