Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

European Fund for Regional Development

     European Fund for Regional Development is one of the EU structural funds. Through this fund, financial aid was provided with the goal of enforcing economic and social consistency by equalizing the main regional differences. This fund supports development and structural changes in regional economies, including transformation of declining industrial regions and less-developed regions and through support of cross-border, national and international co-operation.
 

  • Programming period 2014 - 2020
  • Programming period 2007 - 2013
  • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku