Kontakty

Kontaktná adresa ohľadom situácie na Ukrajine ukrajina@minedu.sk.

Kontaktné osoby na RÚŠS k situácii na Ukrajine

Bratislava

Mgr. Gabriela Porubská
metodik pre ZŠ
+421905200543
+421232226208
gabriela.porubska@russ-ba.sk

Trnava

RNDr. Eva Huttová
vedúca odboru metodiky
+42915894312
0333226505
eva.huttova@russ-tt.sk

Trenčín

Mgr. Jarmila Rajnincová
vedúca odboru metodiky
+42903552101
032/3226805
jarmila.rajnincova@russ-tn.sk

Nitra

PaedDr. Ingrid Hrnčárová
vedúca odboru metodiky
037/3226409
+421918379438

ingrid.hrncarova@russ-nr.sk

Banská Bystrica

Mgr. Ľudmila Očenášová
poverená vedením odboru metodiky
048/3226307
ludmila.ocenasova@russ-bb.sk

Žilina

Mgr. Jana Černická
metodik
+421413226714
jana.cernicka@russ-za.sk

Dušan Galbavý
riaditeľ RÚŠS
+421905934359
dusan.galbavy@russ-za.sk

Košice

Mgr. Lucia Regrutová
metodik pre ŠŠ a ŠZ
0553226617
lucia.regrutova@russ-ke.sk

Prešov

Mgr. Mária Halecká
vedúca odboru metodiky
+421904435014
+421950444156
0513226913
maria.halecka@russ-po.sk

Skočiť na začiatok stránky