Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Zverejnenie dokumentu - Pravidelné hodnotenie OPV v anglickom jazyku / Final Evaluation Report Periodical evaluation of the Operational Programme Education

27.04.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dokument Pravidelné hodnotenie operačného programu Vzdelávanie / Final Evaluation Report Periodical evaluation of the Operational Programme Education v anglickom jazyku.