Zriaďovanie školy alebo školského zariadenia s iným vyučovacím/výchovným jazykom ako slovenským

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prináša na pomoc zriaďovateľom škôl a školských zariadení s vyučovacím, resp. výchovným jazykom iným ako slovenským informatívny materiál popisujúci postup zriadenia takejto školy a alebo školského zariadenia.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku