Zoznam utajovaných skutočností vznikajúcich v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

     Zoznam utajovaných skutočností vypracovaný v zmysle Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z. z 15. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku