ZOZNAM ŠKÔL S VYUČOVANÍM SLOVENSKÉHO JAZYKA V ZAHRANIČÍ, KDE PÔSOBIA UČITELIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A AKADEMICKÝCH PREDMETOV MŠVVaŠ SR V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

 

ŠTÁT

 

 

ŠKOLA

Maďarsko

Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti
- jeden učiteľ pre I. stupeň ZŠ

      - jeden učiteľ pre II. stupeň ZŠ, SŠ

Maďarsko

Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola v Slovenskom Komlóši - jeden učiteľ pre II. stupeň ZŠ

 

Maďarsko

Slovensko-maďarská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Meste pod Šiatrom

- jeden učiteľ pre II. stupeň ZŠ

Maďarsko

Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši

- jeden učiteľ pre I. stupeň ZŠ

- dvaja učitelia pre II. stupeň ZŠ

Maďarsko

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

v Békešskej Čabe

- dvaja učitelia pre II. stupeň ZŠ, SŠ

Maďarsko

Súkromná základná škola, stredná škola, základná umelecká škola a kolégium pre rozvoj schopností a nadaných v Jášči

- jeden učiteľ pre I. stupeň ZŠ

Rumunsko

Národné gymnázium Mihaia Eminescu v Oradea

- jeden učiteľ pre II. stupeň ZŠ a SŠ

 

Ukrajina

4. základná všeobecnovzdelávacia škola I.-III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode

- štyria učitelia pre I. stupeň ZŠ

- jeden učiteľ pre II. stupeň ZŠ a SŠ

 
Skočiť na začiatok stránky