Zoznam renomovaných umeleckých inštitúcií a podujatí

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 108b ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva zoznam podujatí a inštitúcií za každú umeleckú oblasť, ktoré sa na účely kategorizácie výstupov umeleckej činnosti považujú za renomované. 

Uvedený zoznam je určený výhradne na kategorizáciu výstupov umeleckej činnosti vysokých škôl v rámci centrálneho registra umeleckej činnosti a nie je úplným zoznamom všetkých renomovaných podujatí a inštitúcií.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku