Zoznam Európskych škôl

 Zoznam 14 Európskych škôl v siedmich členských štátoch Európskej únie
 
 1. Alicante, Španielsko
 2. Bergen, Holandsko
 3. Brussels I, Belgicko
 4. Brussels II, Belgicko
 5. Brussels III, Belgicko
 6. Brussels IV, Belgicko
 7. Culham, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 8. Frankfurt, Nemecko
 9. Karlsruhe, Nemecko
 10. Luxembourg I, Luxembursko
 11. Luxembourg II, Luxembursko
 12. Mol, Belgicko
 13. Munich, Nemecko
 14. Varèse, Taliansko
Systém Európskych škôl začal fungovať v októbri 1953 ako experiment založením prvej Európskej školy v Luxemburgu za podpory inštitúcií spoločnosti European Coal and Steel Community a luxemburskej vlády.
V roku 2013, keď systém Európskych škôl oslávil 60. výročie svojej existencie, vzdelávalo sa v ňom približne 27 000 žiakov.

Vzdelávanie v Európskych školách má tri stupne, tzv. Nursery cycle, čiže predprimárne vzdelávanie v dvoch ročníkoch, tzv. Primary cycle, primárne vzdelávanie v ročníkoch P1 – P5, ktoré v slovenskom edukačnom systéme zodpovedajú 1.-5. ročníku základnej školy a tzv. Secondary cycle, sekundárne vzdelávanie v ročníkoch S1 – S7, ktoré pokrýva 6.-8. ročník základnej školy a 1.-4. ročník strednej školy v slovenskom školskom systéme. Maturitným ročníkom je posledný, siedmy ročník S7, maturitná skúška sa nazýva European Baccalaureate exam.

11 vyslaných slovenských učiteľov slovenského jazyka, slovenského jazyka a literatúry a niektorých ďalších predmetov vyučovaných v anglickom a francúzskom jazyku pôsobí v EŠ Alicante, Brussels II, Brussels III, Luxembourg I, Luxembourg II, Varèse a Frankfurt.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku