Zoznam doktorov vied - štatistika od roku 2007

Na tejto stránke môžete nájsť informácie o štatistike udelených vedeckých hodností DrSc., ako aj menný zoznam uchádzačov o DrSc., ktorých doktorské dizertačné práce sú po schválení oponentov v obhajobnom konaní.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku