» Minister » Životopis

Životopis

prof. Ing. Peter Plavčan CSc.
 
     Peter Plavčan sa narodil 22. júna 1960. V roku 1983 úspešne ukončil štúdium na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.

     V roku 1994 získal titul CSc. v odbore pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave, v roku 1997 sa habilitoval na docenta v odbore ekonomika a riadenie podnikov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Titul profesora získal v odbore technológia vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2005.
 
     V rokoch 1984 – 1990 pracoval vo vtedajšom Ústave informácií a prognóz školstva a od roku 1991 na Ministerstve školstve, vedy, výskumu a športu SR, kde prešiel postupne funkciami riaditeľa odboru vysokoškolského vzdelávania a generálneho riaditeľa sekcie vysokého školstva, vedy a výskumu.

     Dlhodobo sa aktívne taktiež podieľal na práci viacerých medzinárodných výborov v rámci Rady Európy, OECD a Európskej komisie.