Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Žilinská univerzita otvorí nové priestory

23.09.2009

     Nové budovy Fakulty prírodných vied a Stavebnej fakulty slávnostne otvorí vo štvrtok 24. septembra 2009 Žilinská univerzita v Žiline.  Svoje priestory zrekonštruovala za takmer 17 mil. eur.
 
     Seminárne miestnosti, učebne a auly sú vybavené novou audiovizuálnou technikou, modernými počítačmi pre potreby jednotlivých fakúlt a vyučovacieho procesu. Zároveň boli v dvoch aulách umiestnené kamerové systémy pre zaznamenávanie výučby s možnosťou zverejnenia na internete. Zaujímavosťou sú priestory pre Katedru hudby Fakulty prírodných vied, ktoré majú akustické obklady stien, i nahrávacie štúdio. Nové budovy majú bezbariérové vstupy, výťahy a sociálne zariadenia pre telesne postihnutých.
     Na podujatí sa zúčastní zástupca Ministerstva školstva SR.

 Miesto a čas: areál ŽU, Veľký diel, Žilina, 10.00 hod.