Závery o zvyšovaní príležitostí pre mladých ľudí vo vidieckych a vzdialených oblastiach

  • Dátum: 01.06.2020

Rada EÚ prijala písomným postupom Závery o zvyšovaní príležitostí pre mladých ľudí vo vidieckych a vzdialených oblastiach. V záveroch sa uznáva, že obyvateľstvo EÚ starne, najmä vo vidieckych a vzdialených oblastiach. Na druhej strane je urbanizácia považovaná za jeden zo súčasných kľúčových faktorov zmeny, čo má významný vplyv na rôzne politiky EÚ. Tieto trendy vedú k potrebe zabezpečiť vo vidieckych a vzdialených oblastiach lepšiu dostupnosť a prístupnosť verejných a komerčných služieb, kvalitné pracovné miesta a vzdelanie, digitálnu a fyzickú infraštruktúru, verejnú dopravu či voľnočasové aktivity.
 

V záveroch sa členské štáty vyzývajú, aby podporovali prístupy zamerané na zníženie nerovností medzi mestskými a vzdialenými / vidieckymi oblasťami a aby vypracovali medzisektorové opatrenia, ktoré odrážajú názory mladých ľudí vo vidieckych a vzdialených oblastiach. Závery podporujú podnikanie vrátane sociálneho podnikania, ako aj rôzne pracovné príležitosti v rámci poľnohospodárskych a iných hospodárskych činností. Členské štáty sa vyzývajú, aby povzbudzovali mladých ľudí, aby sa prostredníctvom rôznych prostriedkov aktívneho občianstva, ako je dobrovoľníctvo a solidarita, zapojili do života na lokálnej úrovni. Členské štáty a Komisia sa tiež vyzývajú, aby podporovali synergie medzi programami a iniciatívami EÚ, ako sú Erasmus+, Európsky zbor solidarity, Európsky sociálny fond a Záruky pre mladých.


Na záver sa v záveroch vyzýva sektor mládeže, aby zvyšoval informovanosť medzi mladými ľuďmi a všeobecnou populáciou vo vidieckych a odľahlých oblastiach, pokiaľ ide o príležitosti v ich lokálnych komunitách.

Závery Rady

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku