Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2011 v rámci programu ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej a krajskej úrovni (Výzva č. ADAM3-2011/D)


Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2011 v rámci programu ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej a krajskej úrovni (Výzva č. ADAM3-2011/D)
Typ súboru:pdf
Velkosť:115116
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku