Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2007 na podporu informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež podľa podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007


Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2007 na podporu informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež podľa podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007
Typ súboru:pdf
Velkosť:31879
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku