Záverečná hodnotiaca konferencia kampane No Hate Speech Movement v Štrasburgu

  • Dátum: 13.04.2018
Je to všetko? Dôležitá otázka, ktorá sa od 10.- 12. apríla 2018 niesla priestormi Európskeho centra mládeže v Štrasburgu, kde sa konala záverečná hodnotiaca konferencia kampane „No hate speech movement“ organizovaná Radou Európy. Na Slovensku bola táto kampaň realizovaná s názvom „Bez nenávisti na internete“ a oficiálnu záštitu nad celou kampaňou prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 
Cieľom tejto kampane bolo informovať, búrať predsudky, mýty a uvádzať veci na pravú mieru v súvislosti s neustále zvyšujúcemu sa výskytu nenávistným prejavom na internete, prostredníctvom sociálnych sietí či dokonca na oficiálnych stránkach médií, prostredníctvom diskusií a podobne. Spoločnými silami sa hľadali nástroje, ktorými sa ciele kampane podarí efektívne napĺňať. V tejto problematike sa podarilo zapojiť skutočné kvantum mladých ľudí, ktorých sa téma boja za ľudské práva a nenávistných prejavov týka najviac. Kampaň trvala šesť rokov a zapojených bolo 45 krajín s viac ako 70 európskymi partnerskými organizáciami a tisíckami online a offline aktivistami.
 
Konferenciu otvorila generálna riaditeľka pre demokraciu Rady Európy, Snežana Samardžić-Marković,  podpredseda Európskeho riadiaceho výboru pre mládež a riaditeľ odboru mládeže pán Ivan Hromada a Anne Brasseur, veľvyslankyňa hnutia No Hate Speech movement. Už prvé slová rečníkov naznačovali, že nenávistné prejavy nezmiznú samotným ukončením kampane a je dôležité pozrieť sa na našu doterajšiu prácu a preskúmať výsledky, výzvy a vypracovať usmernenia pre budúcu činnosť proti nenávistnému prejavu a pre ľudské práva pre Radu Európy a jej partnerov, a práve to bolo hlavnou náplňou vyše 120 účastníkov konferencie. Myšlienku kampane svojou prítomnosťou a prezentáciou podporili aj ďalší rečníci, ako predseda nenávistných prejavov v programe Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii Jean- Paul Lahnersom, Dr. Gavan Titley z Maynooth University, Gabriela Heinrichová, generálna spravodajkyňa pre boj proti rasizmu a intolerancii a koordinátorka Aliancie "No Hate", nové príležitosti a výzvy pre vzdelávanie v oblasti ľudských práv predstavila Dr. Natalie Alkiavidou, riaditeľka Aequitas a lektorka na univerzite v Central Lancashire na Cypre, zástupca starostu mesta Štrasburg, Nawel Rafik-Elmrini. V neposlednom rade veľkou cťou bola účasť generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda, ktorý ocenil prácu koordinátorov, aktivistov a členov národných výborov a zdôraznil dôležitosť prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania práve aj na základe tejto skúsenosti.
 
Počas workshopov zameraných na nenávistné prejavy, vzdelávanie v oblasti ľudských práv, rasizmu, intolerancie, sexizmu, rodovej rovnosti, diskriminácie, práce s médiami a všeobecne na vytváraní bezpečného online priestoru s podporou legislatívnych opatrení a dôrazom na prácu s mládežou účastníci zanietene zdieľali svoje skúsenosti a pracovali na záveroch tejto konferencie, ktoré budú po oficiálnom ukončení konferencie k dispozícii na webovom sídle www.nohatespeechmovement.org. Už teraz vám vieme sľúbiť, že odpoveďou na základnú otázku je NIE! Nie je to všetko a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu tak s Radou Európy, ako aj s organizáciami a aktivistami, ktorí o vzdelávanie v tejto dôležitej téme majú záujem.
 
Beáta Šimurdová, Štrasburg, 12. 04. 2018
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku