Zasadnutie národného koordinačného výboru Kampane Bez nenávisti na internete

  • Dátum: 25.05.2017
Dňa 24. mája 2017 sa na pôde MŠVVaŠ SR uskutočnilo zasadnutie Národného koordinačného výboru Kampane Bez nenávisti na internete za účasti predstaviteľov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, Študentskej rady vysokých škôl SR, Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, ako i ďalších zástupcov organizácii mimovládneho sektora a občianskej spoločnosti. Cieľom zasadnutia organizovaného Odborom mládeže bolo stanovenie aktivít Kampane Bez nenávisti na internete v podmienkach SR pre druhý polrok 2017 a prevencia v boji proti nenávisti na školách.
 
Kampaň Bez nenávisti na internete​ (po angl. No Hate Speech Movement) iniciovaná Radou Európy je zameraná na zvýšenie angažovanosti a povedomia mladých ľudí v oblasti boja proti nenávistnému vyjadrovaniu na internete a v školách. Kampaň sa zasadzuje za rovnosť, dôstojnosť, ľudské práva a rozmanitosť.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku