Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

 • 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 14. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 13. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 12. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 11. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 10. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 9. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 7. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 5. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
 • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ