Základné informácie o ministerstve

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefón: +421 2/59 374 111

 
Podateľňa - úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 14.00 hod.
Utorok:      8.00 - 15.00 hod.
Streda:      8.00 - 15.00 hod.
Štvrtok:      8.00 - 15.00 hod.
Piatok:       8.00 - 14.00 hod.

Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod.


Informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku