Základné informácie o ministerstve

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefón: +421 2/59 374 111
E-mail: podatelna@minedu.sk

 
Podateľňa je pre verejnosť otvorená.
 

Podateľňu môžete aj naďalej využívať elektronicky -  Elektronická podateľňa - všeobecné podanie.


Informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku