» Kontakty » Základné informácie o ministerstve

Základné informácie o ministerstve

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefón: +421 2/59 374 111

POZOR oznam:

Dňa 18. 8. 2017, t. j. piatok, bude v budove na Stromovej ulici č. 1 prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy a z tohto dôvodu zamestnanci budovy na Stromovej ulici č. 1 nebudú v tento deň vykonávať pracovné činnosti na svojom pracovisku.

V uvedený deň bude podateľňa z dôvodu plánovaného prerušenia elektrickej energie pracovať v prechodnom režime, v dôsledku čoho bude prijímať len listinné podania.
 
Podateľňa - úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 14.00 hod.
Utorok:      8.00 - 15.00 hod.
Streda:      8.00 - 15.00 hod.
Štvrtok:      8.00 - 15.00 hod.
Piatok:       8.00 - 14.00 hod.

Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod.


Informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám