Základné informácie o ministerstve

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefón: +421 2/59 374 111

 
Podateľňa - úradné hodiny

Pondelok:
8.00 - 14.00 hod.
Utorok: 8.00 - 15.00 hod.
Streda: 8:00 - 15.00 hod.
Štvrtok: 8.00 - 15.00 hod.
Piatok: 8.00 - 14.00 hod. 

Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod.

Podateľňu môžete aj naďalej využívať elektronicky -  Elektronická podateľňa - všeobecné podanie.


Informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku