Vzdelávacie štandardy pre základné umelecké školy - od 1.9.2015


Vzdelávacie štandardy pre základné umelecké školy - od 1.9.2015
Typ súboru:pdf
Velkosť:11917507
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku