Výzva „Predškoláci II“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vyhlasuje pokračovanie rozvojového projektu pre zriaďovateľov materských škôl a špeciálnych materských škôl „Predškoláci II“.

Cieľom výzvy je vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí.

Žiadosť predkladá zriaďovateľ prostredníctvom materskej školy vyplnením online formulára a to najneskôr do 31. 05. 2022 (23:59).

Online formulár je žiadateľom sprístupnený na tomto odkaze: predskolaci.iedu.sk    

V prípade otázok sa žiadatelia môžu obrátiť na ministerstvo prostredníctvom e-mailovej adresy predskolaci@minedu.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky